Thursday, April 25, 2013

2013 SUMMER CODE CLASSES FOR MINNESOTA KIDS

UPDATE:  Here's a link with information about Code Savvy's 2015 Coding Camps.

There should be more opportunities for kids to learn coding in the summer.  The Twin Cities has lots of sports camps, nature camps, art camps, drama camps, even engineering camps, but very little available for coding.  Let's change that!

Here are the few existing programs that I could find.  Know of any others?


Girls Game 2gether for 7th to 12th grade girls still (as of 6/20) has openings in the Minneapolis camp session July 15 - 19.  Free!

CoderDojoTC   - free Saturday sessions for new and experienced young coders. Pre-registration required and sessions fill quickly.  Meeting every other Saturday this summer beginning June 15.

Learn on your own -- look over the Code Savvy Learn to Code info which is aimed at beginners.  There are many free programs out there (Scratch and Mozilla Thimble are my favorites) for beginning coders.  And many sites -- like CodeHS -- have a support system of tutors built in.

Code.org has a list of places sorted by zip code of where you can learn to code.  The good (but wildly expensive) iD Tech camps are listed there.

Web Design summer camp for ages 13+  -- Here's a week long Web Design Boot Camp (scroll down) using Dreamweaver at MCTC (Minneapolis Community and Technical College)   Scholarships are available.

Youth Tech is a national nonprofit that offers several summer classes, mostly game making:  Scroll down on this page for the Minnesota classes.  I'm not familiar with their camps, and would welcome any first-hand reviews.

Leonardo's Basement and The Works have excellent engineering camps and also robotics camps that include some programming. The Bakken Museum camps have great engineering, but no coding.    The University of Minnesota combines science, engineering and recreation in many camps, but doesn't seem to have any computer science offerings this year.

offers some Game programming camps.. See pages 8 and 12    (Thank you for the alert @T.III )

The Science Museum of Minnesota has a "create your own video game" class that uses a simple (free to download) program called Scratch to build games. They also host a Scratch Day - a day of tinkering with Scratch -- in May. Let's make more options for kids to learn to code in summer 2014. 

1 comment:

 1. bên trong cơ thể. Trong Côn Cực Tiên có rất nhiều trận pháp giống như ở trên cái mũ cỏ. Chúng đều được tạo thành bởi những trận pháp ngưng tụ bên trong.

  Hai loại bảo vật này cũng có sự khác biệt. Tuy nhiên, mũ cỏ không phải chỉ có một cái nên giá trị cũng giảm hẳn xuống. Ngoại trừ việc che dấu tướng mạo, Vương Lâm thông qua ngọc giản của Vân Tước Tử nhìn thấy được bên trong vẫn còn có nhiều công dụng khác.

  Nhưng tác dụng lớn nhất của nó đối với hắn lại là những trận pháp bên trong có thể sinh ra cấm chế, nâng hiệu quả của Cấm Phiên lên một tầng.
  dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật ở hà nội số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Mục tiêu của Vương Lâm lúc này là có thể tập trung chín nghìn chín trăm chín mươi chín cấm chế trên Cấm Phiên. Để hoàn thành mục tiêu này, hắn cần phải nắm giữ một số lượng lớn cấm chế thì mới có thể làm được.

  Vương Lâm nhận định Côn Cực Tiên chắc chắn phải là Tiên Bảo, vì nó đã ngưng tụ được tiên lực. Tuy nó có thể phát huy tiên lực nhưng không biết vì sao uy lực lại rất quỷ dị, chẳng bằng sử dụng linh lực.

  ReplyDelete